Kulturskift på museet

Høyanger Industristadmuseum var delaktig i kulturskift som Høyanger kommune arrangerte mandag 30. mars 2015. På museet var det foredrag med Jan Anders Timberlid, det var byvandring og utstilling av gamle bilar framfor museet. I samfunnshuset vart den nye modellen av samvirkekvartalet som Arild Høyvik har laga presentert i ei eiga utstilling, «Det gamle Høyanger».

Arild Høyvik til høgre framfor modellen som han har laga. (Foto: Gaute Ljotebø)

Arild Høyvik, til høgre, framfor modellen av samvirkekvartalet. (Foto: Gaute Ljotebø)

Medforfattar av den kommande allmennsoga Jan Anders Timberlid helt eit foredrag med tema, «Høyanger – ein studie verd?». Det var det heilt klart, for filmkroken var heilt full, og vel så det. Rundt 35 personar hadde pressa seg inn. Dei frammøtte fekk eit flott foredrag med mange fine bilete av både Eugen Nordahl-Olsen og Anders Fimreite.

Jan Anders Timberlid med ryggen til held foredrag, medan Anders Berge, fremst til venstre kom med innspel.

Jan Anders Timberlid med ryggen til held foredrag, medan Anders Berge, fremst til venstre kom med innspel.

Det var så mykje folk at alle ikkje fekk plass i filmkroken.

Det var så mykje folk at alle ikkje fekk plass i filmkroken.

Ein av tilhøyrarane, 89 år gamle Anders Berge, var aktiv med og kom med fleire flotte innspel frå første benk under foredraget. Når temaet om riving kom opp, skar han til kjend stil, om at det var heilt greitt at dei i si tid reiv Slottet. Som røyrleggar på NACO hadde han vore innom der mange gonger. Dette var ikkje noko bygg å samle på. Noko som resten av tilhøyrarane ikkje var heilt einige i.

Med utgangspunkt i museet var det og arrangert byvandring i to omgangar.  Diverre kom det ei kraftig sluddbye som amputerte siste del av den andre byvandringa. Men det er slikt ein må rekne med på ein stad som er tufta på vasskraft.

Framfor museet var det og oppstilt fire veteranbilar frå 1950- og 1960-talet. To av dei med historie frå Høyanger. Rolf Rødahl eig den gamle direktørbilen til NACO som Gudmund Hegstad i si ti nytta, ein Mercedes 190 1956 modell. Direktør Heggstad køyrde ikkje bilen sjølv, i den tid hadde han pivatsjåfør med uniform. Randi Refsdal og Svein Rune Fossen har fått tak i den gamle sjukebilen til Høyanger sjukehus, ein  Mercedes1954 modell. Denne hadde i si tid far til Randi, Rolf Refsdal, og ominnreidde den til personbil. Etter at den ein periode har vore ute av familien si eige, er den no attende i Høyanger.

Bilane frå venstre Ford Fairlaine 1963 mod. (Frank Solvorn), Mecedes 190 1956 mod (Rolf Rødahl), Mercedes 1954 mod (Rani Refsdal og Svein Rune Fossen), Opel Kaptein (Magne Solvorn). (Foto: Gaute Ljotebø).

Bilane frå venstre Ford Fairlaine 1963 mod. (Frank Solvorn), Mecedes 190 1956 mod (Rolf Rødahl), Mercedes 1954 mod (Rani Refsdal og Svein Rune Fossen), Opel Kaptein (Magne Solvorn). (Foto: Gaute Ljotebø).

Mercedes 190 1956 modell, gamle direktørbilen til NACO. (Foto: Gaute Ljotebø)

Mercedes 190 1956 modell, den gamle direktørbilen til NACO. (Foto: Gaute Ljotebø)

HIM_30_mars_bil_5

Den gamle sjukebilen til Høyanger sjukehus ein Mercedes 1954 modell. Bilen som Rolf Refsdal i si tid kjøpte og ominnreide til personbil. (Foto: Gaute Ljotebø)

I samband med kulturskift var det laga til ei utstilling i diskoteksalen der den nylaga modellen av samvirkekvartalet til Arild Høyvik, vart offentleg presentert for første gang. I tillegg var og sæbøtangmodellen, som har stått oppe i biblioteket, flytt ned her. Som ei ramme rundt modellane er det hengt opp mange foto og nokre kart frå gamle Høyanger.

I samband med opninga fekk Arild Høyvik mykje velfortent skryt for arbeidet med modellane. Dei vekker mange minner hos dei som levde liva sine i Høyanger før desse bygningane vart rivne på 1970 og 1980-talet. For av oss som er yngre eller kjem utanfrå, hjelper modellane oss til å få eit betre innblikk i historia til det gamle høyangersamfunnet. Modellane åleine er vel verdt eit Høyanger besøk i jubileumsåret. Utstillinga «Det gamle Høyanger» vil stå ei stund framover.

HIM_30_mars_M_7

Dei frammøtte disukterer og beundrar modellane til Arild Høyvik. (Foto: Gaute Ljotebø)

Reklame

Kommenter innlegget

Filed under Generell

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s