Om museet

Høyanger Industristadmuseum heldt til i Byporten i Høyanger, Sogn og Fjordane. Museet vart offisielt opna 21/6-1997 av Einar Førde. 1.etg viser korleis Høyanger gjekk frå å vere ei jordbruksbygd tidleg på 1900-talet, til på få år å verte ein travel industristad. Her ser ein korleis industrien har utvikla seg fram mot våre dagar (1990-talet). Museet sin 2.etg tek føre seg samfunnsutviklinga, med kvardagsliv, butilhøve, kulturliv, krig og fagrørsle. I 1.etg vert det også vist film (for oversikt over filmane; sjå under «filmar»).

Kontakt oss:

Denne sida blir drifta av: Gaute Ljotebø

Tlf. 99594157

Epost: gautelj@gmail.com

Om anlegg, kraft og elektrodefabrikk i 1.etg

Om anlegg, kraft og elektrodefabrikk i 1.etg

Om kraft og anlegg i 1.etg

Om kraft og anlegg i 1.etg

Om felgfabrikken Fundo, i 1.etg

Om felgfabrikken Fundo, i 1.etg

Frå avdelinga om fagforeningshistorie, i 2.etg

Frå avdelinga om fagforeningshistorie, i 2.etg

Matveske tilhøyrande Olav Moen, frå då han sat i fangeleiren Sachsenhausen under andre verdskrig.

Matveske tilhøyrande Olav Moen, frå då han sat i fangeleiren Sachsenhausen under andre verdskrig.

Frå muséet sin 2.etg

Frå muséet sin 2.etg

Frå muséet sin 2.etg

Frå muséet sin 2.etg

Frå muséet sin 2.etg

Frå muséet sin 2.etg

Reklame